Veelgestelde vragen

Hoe hoog wordt het gebouw?

Het gebouw wordt, volgens het huidige schetsontwerp, circa 30 meter hoog. Om dit in perspectief te plaatsen: de bomen die om het terrein staan zijn 32 meter hoog.

Blijft de groenwal rond het terrein?

Ja, het voornemen is om de groenwal te behouden. De groenwal is ook onderdeel van de participatie met de buurt over de inrichting van het landgoed. Het kan dus zijn dan dit ter discussie komt te staan als er mensen zijn die de groenwal liever niet terugzien in de nieuwe plannen.

Wanneer start de bouw?

Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning eind 2024 ingediend en start de bouw in 2025.

De kans is groot dat de Leyhoeve extra verkeer gaat veroorzaken. Hoe voorkomen jullie dat de Laagstraat niet wordt overbelast? Het is er nu al erg druk.

Dit is een zorg die door veel mensen is uitgesproken. We willen dat de doorstroming op de Parklaan niet extra onder druk komt te staan. Daarom zijn we met de gemeente in overleg over hoe we dit kunnen oplossen. Eén van de opties die is aangedragen door omwonenden is een extra ontsluiting via de Parklaan en de Boxtelseweg.

Wat gebeurt er met het landgoed als de Leyhoeve klaar is?

Wij vinden het belangrijk dat het landgoed openbaar en voor iedereen goed toegankelijk blijft. De Leyhoeve wil echt deel gaan uitmaken van de buurt. Daarom hebben we aan de inwoners van Vught gevraagd hoe zij straks gebruik willen maken van het landgoed. Met een kleinere groep bewoners zijn die wensen vertaald naar het ontwerp van het landgoed.

Hoe gaan de gebouwen eruit zien?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. In de fase waarin we ons nu bevinden praten we alleen nog in termen van bouwvolume, dus hoogte en breedte. De architectuur wordt in een later stadium pas duidelijk.