Toegankelijkheidsverklaring

Er is nog geen volledige toegankelijkheidsverklaring toegevoegd voor dit platform.

Deelonderzoek techniek

Deze website maakt gebruik van het Mett platform. Mett laat haar online software periodiek toetsen op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen en lost gevonden knelpunten duurzaam op.

Voor dit platform is gebruik gemaakt van Mett Studio. Mett Studio is intern getoetst op toegankelijkheid, waarbij zo veel mogelijk afwijkingen zijn opgelost. Mett Studio is op dit moment nog niet getoetst door een onafhankelijke externe partij volgens de WCAG-EM methode. Dit ‘deelonderzoek techniek’ wordt vóór 1 april 2024 uitgevoerd. De resultaten van dat deelonderzoek zullen daarna gepubliceerd worden in deze verklaring.