Over het project

In 2018 heeft Bonita Groep het voormalige Kentalisterrein aangekocht met de intentie om de locatie te ontwikkelen tot Woonlandschap De Leyhoeve. Een woonconcept gericht op wonen voor senioren (55+) met mogelijkheid tot individuele zorg op maat, wanneer daar behoefte aan is. De ambitie van De Leyhoeve is ervoor zorgen dat bewoners samen aangenaam oud kunnen worden. Dat doen we met fijne woningen, een ruim aanbod van faciliteiten en veel ruimte voor ontmoetingen. Het landgoed en de voorzieningen van De Leyhoeve worden niet alleen toegankelijk voor toekomstige bewoners, maar zoveel mogelijk ook voor bezoekers en inwoners van de gemeente Vught. In Tilburg en Groningen bestaan er al locaties van De Leyhoeve.

Onze ambities

 • Levensloopbestendige huurappartementen voor 55-plussers

 • Maatschappelijke zorgfunctie voor bewoners en inwoners van Vught

 • Behoud en herstel van het cultuur-historisch erfgoed

 • Samenwerking omliggende landgoederen

 • Toegankelijk maken van het park voor publiek

 • Duurzaam ontwerp in harmonie met de omgeving

Planning

 • 2022, november 2: Bewonersbijeenkomst

 • 2023, maart: Online participatie

 • 2023, juni 15: Ontwerpbijeenkomst

 • 2023, juni 22: Informele Raadsbijeenkomst

 • 2023, december 7: Commissievergadering participatieplan

 • 2023, december 21: Plan vastgesteld door de gemeenteraad

 • 2024, maart 7: Bewonersbijeenkomst

 • 2026, eind van het jaar: Verwachte oplevering